1. Domov Brother
  2. Recyklačné programy
  3. Recyklácia atramentových kaziet
Záber na prales

Recykláciou chránite životné prostredie a podporujete  záchranu dažďových pralesov prostredníctvom organizácie Cool Earth. Recyklujeme každú časť použitej atramentovej kazety. To znamená, že sa tým podieľate na trvalej udržateľnosti ekonomiky.

Berte na vedomie, že recyklujeme iba originálne atramentové kazety.

Potrebujete recyklovať atramentovú kazetu?

Recyklácia prázdnych atramentových kaziet Brother

 Ikona formulára Vrátenie atramentových kaziet

1. Vyplňte recyklačný formulár.

 

 

Vyplňte formulár

Ikona obálky Recyklácia atramentových kaziet

2. Spoločnosť Brother pošle prázdnu obálku s vyplnenou adresou pre odoslanie prázdnych náplní.

Ikona vrátenia obálky kaziet

3. Vložte prázdne kazety do obálky a opatrne ju zatvorte. Uistite sa, že obálka je bezpečne uzatvorená.

Poštová schránka Ikona pošty

4. Odneste obálku na najbližšiu pobočku pošty a odošlite ju.