1. Domov Brother
  2. O spoločnosti Brother
  3. Životné prostredie a udržateľnosť

Do roku 2030 chceme znížiť priame emisie a emisie súvisiace s energiou o 65 %.

Naše ciele sa naďalej zameriavajú na výrobu udržateľnejších výrobkov a zároveň ochranu našej planéty a podporu našich ľudí vo všetkom
, čo robíme. Urobíme správnu vec a zanecháme pozitívny environmentálny odkaz.

Open green forest landscape with trees

27 000 000 zachránených rastúcich stromov

Spoločne sme pomohli zachrániť 27 000 000 stromov v dažďových pralesoch a podporili miestne komunity.

Keď recyklujete s Brother, nielenže znižujete odpad, ale pomáhate chrániť aj nedotknuté dažďové pralesy s naším charitatívnym partnerom Cool Earth.

Objavte Cool Earth

Vízia 2050

Našou snahou je vytvoriť bezpečnejšie a ekologickejšie prostredie. Preto sme si stanovili víziu, ktorá má do roku 2050 ukázať náš vplyv na životné prostredie.

Green industrial factory icon

Bez emisií uhlíka

Aktívne znižujte emisie CO2 pre celý hodnotový reťazec vo všetkých obchodných operáciách a prispievajte k vytvoreniu bezuhlíkovej spoločnosti.

Green globe icon

Zvýšenie biodiverzity

Minimalizujte vplyv obchodných operácií na ekosystém a rozšírte naše aktivity na obnovu a ochranu ekosystému.


A globe with a recycling icon in the middle and a city landscape round it on a green background

Brother a obehové hospodárstvo

Prostredníctvom obehového hospodárstva sa spoločnosť Brother snaží vytvoriť odolnejšie produkty, ktoré pomôžu na ceste k udržateľnosti.


Brother a obehové hospodárstvo
Woman sat at desk on a laptop sliming with a shelf in the background and green plants

Spoločenská zodpovednosť v Brother

V spoločnosti Brother sme odhodlaní spolupracovať a podporovať komunity, v ktorých pracujeme. Od podpory cieľov trvalo udržateľného rozvoja, až po miestne iniciatívy, neustále sa snažíme budovať lepší svet.

Viac informácií o CSR
A woman looking and drawing on a map with others in the background
Veľký záväzok

Spoločnosť Brother sa zaviazala byť zodpovedným, etickým a udržateľným podnikom, čo sa realizuje prostredníctvom našich zásad, kódexov postupov a globálnej charty skupiny Brother.

 

Hodnoty a filozofia

Three Brother technicians in a factory looking at a Brother toner

Produkt a súlad s normami 

Spoločnosť Brother dodržiava všetky právne predpisy a zabezpečuje odolné prevedenie všetkých produktov pri zachovaní vysokej kvalite tlače.

Zistiť viac
Close up of hands holding coffee beans

Klik pre Zem 

Jediným kliknutím môžete prispieť k ochrane životného prostredia na celom svete. 

 

Kliknutím prispejete