1. Domov
  2. Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany 
osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Budeme používať zhromaždené dáta o Vás iba v prípade, ak budete súhlasiť. Uisťujeme Vás, že všetky tieto informáice sú spracovávané v súlade so súčasnými zákonmi Slovenskej republiky. Naším cieľom je spĺňať najlepšie internetové skúsenosti, vrátane plnenia ustanovení obsiahnutých v zákone o ochrane osobných údajov. Nasledujúce prehlásenie určuje naše pravidlá, týkajúce sa osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom www.brother.sk ("Webová stránka").
 
1. Zhromažďované údaje
- Zhromažďujeme o Vás informace, v prípade, že sa zaregistrujete, alebo používate našu webovú stránku. K týmto informáciám patrí Vaše meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa a výrobky, ktoré ste si zakúpili, spolu s ďalšími informáciami o Vašich záujmoch alebo životnom štýle.
- Tieto informácie sa budú takisto zhromažďovať pri vyplnení a odoslaní elektronického formulára (napríklad registračný formulár záruky výrobku a prehľad produktov) vždy, keď nám zašlete údaje prostredníctvom emailu.
- Nebudeme zhromažďovať citlivé osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu.
- Používame "cookies" na zhromažďovanie ďalších informácií o Vašej návšteve webovej stránky.
 
2. Používanie cookies
- Cookie je textový súbor, ktorý webová stránka odosiela na pevný disk Vášho počítača, obsahom sú informácie o oblastiach Vášho záujmu. Cookies zaznamenávajú iba tie oblasti webovej stránky, ktoré ste navštívili prostredníctvom Vášho počítača počas doby týchto návštev.
- Táto webová stránka používa nasledujúce dva typy cookies:
- Session Cookies - jedná sa o dočasné cookies, ktoré zostávajú v počítači do chvíle, než opustíte stránku a umožňujú prenos informácií medzi oddielami webové stránky bez nutnosti znovu zadávať potrebné údaje.
- Persistent Cookies - tieto cookies zostávajú uložené v počítači aj po opustení webovej stránky. 
- Máte možnosť prijať alebo odmietnuť cookies zmenou nastavenia vo svojom prehliadači. Ak to chcete vykonať, pokyny nájdete v nápovede Vášho prehliadača. Ak cookies zakážete, nemusí Vám byť umožnené používanie všetkých interaktívnych súčástí našej webovej stránky.
 
3. Používanie údajov
- Tieto informácie používame na poskytovanie a prispôsobovanie našich služieb vo forme online a offline. Použitie týchto informácií môže byť spojené s administráciou záručného servisu pre daný výrobok. Tieto informáce môžu byť použité aj v priebehu prejednávania Vašich otázok, s cíľom zajistiť kvalitu výrobkov a / alebo pre účely súvisiacemi so vzdelávaním našich zamestnancov.
- Hlavne naše Persistent Cookies nám pomáhajú s Vašou identifikáciou, keď sa vrátíte na webovú stránku. Umožňujú nám upraviť obsah alebo reklamy podľa Vašich zájmov, alebo vyhnúť sa zobrazeniu rovnakých sád reklám. Počas tohoto monitorovania a analýzy môžeme využíť pomoc tretích strán.
- Ak ste vyslovili súhlas, môžeme použiť tieto informácie pre marketingové a propagačné účely. To môže napríklad zahŕňať poskytovanie propagačných ponúl a / alebo informácií o výrobkoch a službách. V období, v ktorom môžeme zhromažďovať Vaše osobné údaje, môžete určiť, či chcete naďalej dostávať propagačné a marketingové ponuky. Ak sa rozhodnete odhlásiť z príjmu ďalších propagačných a marketingových materiálov, stačí iba vyplniť formulár a zaslať nám ho.
- Používame osobné údaje aj v našej strategickej analýze a hodnotení trendov na trhu a pri plánovaní výroby a zásob. Hlavne používanie Persistent Cookies, nám pomáha rozvíjať súhrnné anonymné štatistiky, ktoré nám umožňujú zistiť, ako užívatela používajú webovú stránku a pomáhajú nám zlepšovať jej štruktúru. Pri tvorbe týchto štatistík Vás nemôžeme osobne identifikovať.
- Skupina Brother pôsobí po celom svete. Preto môže byť nutné v súvislosti s akýmkoľvek vyššie uvedeným účelom preniesť Vaše osobné údaje ostatnám členom skupiny Brother, alebo iným tretím stranám, ktoré spolupracujú pri poskytovaní našich služieb pre Vás. Táto komunikácia môže vyžadovať prenos Vašich osobných údajov mimo EEP (Európsky hospodársky priestor). Ak takto učiníme, zaručujeme sa, že informácie budú poskytnuté v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a súčasnými zákonmi Slovenskej republiky. Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas, že s Vašimi osobnými údajmi bude takto naložené.
 
4. Starostlivosť o Vaše osobné údaje
- Prijali sme príslušné opatrenia vo vzťahu k bezpečnosti citlivých informácií, ktoré o Vás vedieme.
- Vaše osobné dáta nebudú uchovávané v našich systémoch dlhšie, ako je potrebné k dosiahnutiu cieľa zachovania aktuálnych informácií.
- Ak nás upozorníte, že údaje, ktoré o Vás máme, sú nepresné alebo zastaralé, budeme ich aktualizovať.
- Máte právo za prenosový poplatok požiadať o kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.