1. Domov Brother
 2. Firemné Riešenia
 3. Riešenia pre potravinárstvo a služby
žena v zástere stojaca pri pulte v lahôdkach, tlačiareň Brother

Podporujeme vás pri poskytovaní lepších služieb zákazníkom

S rastúcimi očakávaniami zákazníkov a zmenami právnych predpisov potrebujú podniky v oblasti potravinárstva a hotelierstva spoľahlivé a ľahko použiteľné tlačové riešenia, ktoré pomôžu minimalizovať riziká a zabezpečiť súlad s normami.

Sme si vedomí, že profesionálny prístup a jasné, prehľadné informácie sú základom úspechu a spokojnosť zákazníka.

Riešenia Brother sú vhodné pre rôzne aplikácie:

 • Tlač faktúr, rezervé kartičiek, označenie políc
 • Tvorba jasných a dobre čitateľných štítkov s informáciami o ingredienciách a alergénoch
 • Kancelárska tlač a riadenie dokumentov, tlač faktúr pri príjme hostí na recepcii
 • Tlač bezpečnostného značenia Coronavirus safety 
 • Bezproblémová integrácia softvéru s vašim existujúcim systémom

Brožúra na stiahnutie (2,1 MB)

Riešenia pre služby a potravinárstvo

Reštaurácia

Vylepšený systém aktualizovania ponuky

Označujte balené potraviny, skladové zásoby či objednávky na rozvoz prehľadne a čitateľne.

 • Jednoduchá integrácia s Vaším existujúcim systémom
 • Tvorba a tlač prehľadných, čitateľných aktualizovaných štítkov
 • Správne a dostupné informovanie zamestnancov a zákazníkov

Recepcia

Identifikácia zamestnancov a vybavenia

Ušetrite čas a peniaze vytvorením vlastných menoviek pre zamestnancov a označenia majetku.

 • Vysokokvalitné a trvácne značenie s laminovanými štítkami
 • Rýchla a jednoduchá tlač kdekoľvek a kedykoľvek
 • Jednoduchá tlač informačného či bezpečnostného značenia

Tlač faktúr a kopírovanie ID kariet

Poskytujte bezproblémový servis pri registrácii a odhlasovaní hostí.

 • Eliminovanie dlhých radov na recepcii
 • Efektívne riešenie práce zamestnancov
 • Vysoká úroveň služieb pre zákazníkov

Menovky, visačky a firemné akcie

Vytlačte pri príchode na akciu menovky pre hostí.

 • Tlač menoviek, určených pre visačky s klipom
 • Samolepiace štítky, určené pre bezpečnú aplikáciu na odevy
 • Tlač na papierové médiá ako cenovo efektívne riešenie

Kuchyňa

Označenie potravín a skladových zásob

Tlačte štítky, obsahujúce všetky potrebné údaje pre súlad s normami a bezpečnosťou zákazníkov.

 • Zníženie plytvania potravinami a úspora času s novými štítkami
 • Prehľadné značenie s potrebnými informáciami
 • Zníženie rizika nesprávneho označenia

Označenie balených pokrmov

Správne označujte balené jedlo pre zabezpečenie súladu s normami.

 • Tlač štítkov s informácami o alergénoch, ingredienciách a dátumoch spotreby
 • Odolné, ľahko čitateľné, prehľadné značenie
 • Eliminovanie chybovosti a udržanie konzistentného, presného značenia

Kaviareň

Ponukové a rezervé kartičky

Vytvorte si svoje vlastné kartičky s ponukou jedla či rezervácie stola.

 • Vysokokvalitné a trvácne značenie s laminovanými štítkami
 • Tvorba a tlač profesionálnych štítkov z PC/Mac, smartfónu alebo tabletu
 • Odolné značenie pre opätovné použitie

Kancelária

Kancelárska tlač

Tlačte rozpisy služieb či skladových listov rýchlo a bez námahy.

 • Minimalizácia nákladov používaním vysokokapacitných tonerov
 • Veľkokapacitné zásobníky papiera pre veľkoobjemovú tlač
 • Ostrý, ľahko čitateľný text a minimalizácia chýb

Zabezpečená tlač

Zabezpečte dôvernosť citlivých kancelárskych dokumentov.

 • Tlač citlivých informácií len autorizovaným personálom
 • Pridanie alebo odstránenie prístupu na základe jednotlivých profilov
 • Spravovanie nákladov tlačou len potrebných dokumentov

Potravinárstvo

Označujte vyrobené potraviny.

Cenovo dostupné štítky s čiarovými kódmi pre balené potraviny a prepravu

 • Rýchla a efektívna tlač štítkov pre udržanie kroku s dopytom
 • Sledovateľnosť s tlačou jasného textu a čiarových kódov
 • Kvalitná tlač a odolné značenie

Sklad

Zásobovanie

Máte otázky týkajúce sa našich riešení v oblasti potravinárstva a označovania?

Riešenia, ktorým dôverujú podniky všetkých veľkostí

reštaurácia McDonalds

"Toto nové digitálne riešenie Brother dáva našim vedúcim zmien jasný prehľad o chode reštaurácie, vďaka čomu sme efektívnejší a produktívnejší."

vedúci prevádzky McDonald´s, Španielsko

logo Staycity

Pretože spoločnosť Brother má kancelárie v každej krajine, kde máme uzavretú zmluvu, mohli pracovníci v európskych pobočkách spoločnosti Staycity komunikovať v rodnom jazyku v rámci každej webovej stránky. Rozdiel je v osobnej službe. 

Peter O'Shea, vedúci oddelenia IT, Staycity Aparthotels

Brother má tiež rad riešení a produktov pre maloobchod