Spoločnosť Brother, založená pred 100 rokmi v Nagoji v Japonsku, je na európskom trhu prítomná viac ako 50 rokov.

Skupina Brother ponúka produkty a služby zákazníkom po celom svete vo 17 výrobných továrňach (vrátane štyroch tovární Brother Industries, Ltd.) až po 52 maloobchodných predajní v 44 krajinách a regiónoch sveta (podľa údajov z apríla 2013.).

Spoločnosť Brother pôsobí v Írsku od roku 1958 a je členom Brother Group Global. Brother Írsko v súčasnej dobe prevádzkuje predaj / marketing, skladovanie a popredajné služby v centrále na Boeing Road, Airways Industrial Estate, Santry, Dublin 17, s podporou všetkých produktov Brother, s výnimkou obrábacích strojov.

Súčasný produktový rad zahŕňa nielen šijacie stroje pre domácnosti a priemysel, ale tiež priemyslové prístroje a zariadenia Brother pre informačné a komunikačné technológie - tlačiarne, multifunkčné zariadenia, faxy, tlačiarne štítkov a skenery, vrátane originálneho spotrebného materiálu a príslušenstva Brother.

Európska organizácia Vision 21 uznáva, že sa Brother stal svetovou triedou ako predajná a marketingová organizácia, hrdo zavádzajúca na trh unikátne výrobky
s uplatňovaním sloganu "Na vašej strane" v každodenných činnostiach. 

Európske hospodárske společenstvo bolo založené v roku 1957 pri podpise Rímskej zmluvy. Firma Brother v meste Nagoya túto skutočnosť prijala ako veľmi dôležitý vývoj
a identifikovala Európu ako kľúčové územie pre rozvoj a rast spoločnosti. 

Továreň na šijacie stroje Jones bola v Británii považovaná za jednu z najobľúbenejších značiek, ale spoločnosť trpela nedostatkom investícií a rozvoja. Rozhodnutie spoločnosti Brother na získanie tejto továrne jej pomohlo etablovať sa na britskom trhu. 

Tento produkt, navrhnutý spoločnosťou CDCC a skonštruovaný firmou Brother, viedol k rozhodnutiu rozšíriť pôsobnosť do oblasti kancelárskej techniky. To se stalo rozhodujúcim medzníkom pre firmu, akou Brother v súčasnosti je. 
V náväznosti na rozhodnutie o rozšírení pôsobnosti si elektronické písacie stroje Brother rýchlo získali celosvetové uznanie a spôsobili významný rast firmy Brother ako kľúčového inovátora v oblasti kancelárskej techniky. 

V reakcii na novo vznikajúcu technológiu tlače, Brother rýchlo vyvinul vysokorýchlostné laserové produkty pre meniaci sa trh kancelárskych produktov. V dnešnej dobe je Brother svetovou triedou medzi výrobcami v tejto kategórii. 

Spoločnosť Brother dokázala, že je skutočným inovátorom a vyvinula úplne nový koncept technológie tlače štítkov. Táto pôvodná inovácia pokračovala vývojom celého systému produktov na tvorbu štítkov, ktoré sú k dispozícii ako jedny z nejodolnejších na svete. 

V náväznosti na celý rad inovácií, spoločnosť Brother dosiahla zásadný pokrok v integrácii viacerých funkcií do jedného zariadenia pri vývoji svojej prvej laserovej multifunkčnej tlačiarne. Integrácia tlače, skenovania, faxovania a telefónnych funkcií do jedného celku sa stala novou priemyslovou métou a vytvorila úplne novú kategóriu produktov.

Spoločnosť Brother nadviazala na úspech laserových zariadení prijatím najnovšieho štandardu atramentovej technológie. Rad menších, tichších atramentových modelov
s farebnou tlačou, ktorá vyšla z integrácie funkcií svojho laserového predchodcu, zaznamenal veľký úspech.  

Tento miniaturizovaný produkt mobilnej tlače zostáva jediný svojho druhu, který disponuje vysokým výkonom v tak malom zariadení. Inovácia, ktorá rieši jednu z najväčších výziev mobilnej práce, bola rýchlo prijatá organizáciami, u ktorých je základom mobilita. 

Skutočným prielomom 21. storočia, ktorý vychádza z existujúcich skúseností firmy Brother a tvorby štítkov, je nová technológia umožňujúca tlačiť rádiofrekvenčné identifikačné značky. Túto technológiu, ktorej zavedenie obvykle stojí státisíce, sa dá vďaka najnovšej inovácii Brother zaobstarať za zlomok bežnej ceny. Je cenovo dostupná takmer
pre každé podnikanie, ktoré z nej môže ťažiť.