Zalesňovanie Tatier

Vysoké Tatry se tiahnu pozdĺž severnej hranice Slovenska a sú veľmi cenené ako národný symbol zeme.

Devastácia nastala v roku 2004, kedy silný vietor zničil 12 000 hektárov lesa v Tatrách. Zmenili sa tým klimatické podmienky pre rastlinné a živočíšne druhy.

V roku 2015 sa Brother Industries Slovensko a jeho zamestnanci zapojili do miestneho environmentálneho projektu "Zasaď strom“, ktorého cieľom je podporiť výsadbu nových stromov v zdevastovanej oblasti. Tento projekt je zaradený do možností  “Klik pre Zem” , kde je možné kliknutím na odkaz podporiť konkrétny enviromentálny  projekt.

Pozrite si video s týmto príbehom.