1. Domov Brother
  2. O spoločnosti Brother
  3. Životné prostredie a udržateľnosť
  4. Brother a obehové hospodárstvo

 

Čo je obehové hospodárstvo?

Obehové hospodárstvo sa odkláňa od modelu "zober-vyrob-vyhoď" a zameriava sa na to, ako možno znížiť množstvo odpadu prostredníctvom zníženého využívania zdrojov, predĺženia životnosti, opätovného použitia, opätovnej výroby a recyklácie. 

Chceme vám uľahčiť výber udržateľnej voľby, a preto sa snažíme vyrábať odolné výrobky s dlhou životnosťou, znižovať spotrebu energie, opätovne používať a opravovať, ak je to možné, a recyklovať, kde sa dá. Tu sú niektoré z vecí, ktoré robíme na dosiahnutie obehového hospodárstva v spoločnosti Brother. 

Brother colleagues in a factory with products

Recyklujte zadarmo so spoločnosťou Brother

Prispieť k obehovému hospodárstvu môžete jednoducho tým, že nám zdarma vrátite použitý atrament a toner na recykláciu. S vašou pomocou môžeme naďalej minimalizovať náš vplyv na životné prostredie. Recyklujte dnes. 

Recyklujte zadarmo
Multiple colours of Brother LC3237 ink cartridges

 

Originálny spotrebný materiál Brother 

Tlačiarne Brother sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s naším originálnym spotrebným materiálom, čím sa znižuje množstvo odpadu a vplyv na životné prostredie. Používanie originálneho spotrebného materiálu minimalizuje spotrebu energie a poskytuje najlepšiu kvalitu tlače.

 

Skontrolujte originálny spotrebný materiál
Woman sat at desk on a laptop sliming with a shelf in the background and green plants

Spoločenská zodpovednosť

Na globálnej úrovni sa spoločnosť Brother zaviazala k dosiahnutiu viacerých cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). Veríme, že je našou povinnosťou prispieť k ochrane životného prostredia a udržateľnosti.

Zistite viac o Brother CSR
Three Brother technicians in a factory looking at a Brother toner

Produkty a súlad s normami

Spoločnosť Brother dodržiava všetky zákonné požiadavky a zabezpečuje všetky produkty tak, aby boli odolné a tlačili vo vysokej kvalite.

 

Zistiť viac
A woman looking and drawing on a map with others in the background

Hodnoty a filozofia

Spoločnosť Brother sa zaviazala byť zodpovedným, etickým a udržateľným podnikom, čo sa realizuje prostredníctvom našich zásad, kódexov postupov a globálnej charty skupiny Brother.

Zistiť viac