1. Domov Brother
  2. O spoločnosti Brother
  3. Životné prostredie a udržateľnosť
  4. Recyklácia tonerov

Záleží nám na udržateľnosti:

Uvedomujeme si dôležitosť udržateľnosti, a preto bola minimalizácia nášho vplyvu na planétu vždy základom toho, čo robíme, a čo sa náš globálny tím s vašou pomocou snaží docieliť. Od vývoja trvácnych výrobkov s dlhou životnosťou až po eticky repasované alebo 100 % recyklované kazety Brother, ktoré nám vraciate, nám všetkým náš „zelený tím“ pomáha byť trvalo udržateľnejší už takmer dve desaťročia. 

Chceme však urobiť omnoho viac a s vami po našom boku to dokážeme. Preto vám dávame náš sľub. Pošlite nám vaše použité kazety naspäť a my sa postaráme o to, aby každá jedna bola zrepasovaná alebo zrecyklovaná v najvyššej možnej kvalite. Takto môžeme spoločne pokračovať v snahe o udržateľnejšiu a uhlíkovo neutrálnu budúcnosť. 

Ďakujeme, že ste v tom s nami! 

Náš príbeh recyklácie:

Zlepšite zdieľanie a archiváciu dokumentov

Ikona recyklácie s číselným údajom 40 000 000

Repasované alebo recyklované kazety

Každý rok zrepasujeme alebo zrecyklujeme v priemere 3 milióny tonerových kaziet, čo je dosť na naplnenie 4 olympijských plaveckých bazénov.

fialová ikona stromu s ikonou CO2 v krúžku

Neutrálna uhlíkova stopa

Zrepasovaním 86 % našich tonerových kaziet ušetríme každoročne približne 5300 ton CO2, čo zodpovedá úbytku 1150 áut z ciest.

fialová ikona odpadkového koša s číslom 0%, predstavujúca nulový odpad

Nulový odpad na skládku

Naše európske recyklačné závody majú akreditáciu nulového odpadu na skládku od roku 2013, vďaka čomu každý rok zamedzíme vývozu 1500 ton materiálu na skládky.

Recyklujte tonery zadarmo

História našej repasácie:

Repasujeme už 18 rokov a pokračujeme v tom ďalej

Už takmer 20 rokov zbierame použité tonerové kazety, čím sme vytvorili jeden z najstarších repasačných systémov v Európe, ktorý sa už od začiatku rozširoval každým rokom.

Na cestu, ktorou sme prešli od otvorenia nášho prvého špecializovaného repasačného zariadenia v roku 2008, až po naše európske repasačné zariadenia vyhlásené za uhlíkovo neutrálne v roku 2021, sme nesmierne hrdí.

Tu je naša história repasovania až dodnes!

Náš proces repasácie:

Slučka na fialovom pozadí s nápisom 14% recyklované, nulový odpad, 86% opätovne použité a 100% výkon s tonerovou kazetou Brother

Uzavretý cyklus

Spoločnosť Brother sa už niekoľko rokov venuje Obehovému hospodárstvu v rámci programu zberu a recyklácie tonerov. Zbierame prázdne tonerové kazety, zrepasujeme alebo zrecyklujeme ich a vyrobíme nové, vďaka čomu eliminujeme náš odpad na skládku.

Naše kazety prejdú celým uzavretým procesom. Používané plasty neobsahujú žiadne nebezpečné prísady, a preto ich môžeme opätovne repasovať a recyklovať.

Tento prístup nám umožňuje zrepasovať alebo zrecyklovať 100 % všetkých vrátených tonerových kaziet Brother.

Naše vedúce postavenie na trhu v rámci procesu repasovania

Po tom, čo nám vrátite tonerovú kazetu, prejde 150 krokmi procesu repasovania, aby bola zabezpečená rovnaká kvalita ako pri novej kazete. Všetko, čo už nemôžeme zrepasovať v dôsledku poškodenia alebo opotrebovania, zrecyklujeme na 100 %.

Práve tento vysoko inovatívny proces nám umožňuje zrepasovať 86 % tonerových kaziet, ktoré nám zákazníci spoločnosti Brother vracajú. To znamená, že môžeme:
Vziať použitú tonerovú kazetu. Rozobrať ju. Vymeniť všetky opotrebované časti. Vyčistiť ju. Opätovne poskladať. Zaslať ju naspäť našim zákazníkom v rovnakej kvalite ako nový kus.

A tento proces môžeme opakovať, čím vám poskytujeme produkt najvyššej kvality, s čo najmenším možným dopadom na našu planétu.

Letecká snímka recyklačného závodu

Usilujeme sa o podporu zdravšej planéty

Máme vlastné špecializované závody Brother, pôsobiace v UK a na Slovensku, aby sme mali pod palcom celý proces repasácie a recyklácie tonerových kaziet, ktoré nám posielajú zákazníci z celej Európy.

Oba závody majú akreditáciu na uhlíkovú neutralitu a využívajú zelenú energiu vyrobenú solárnymi panelmi a tepelnými čerpadlami. Ide o cieľ, ktorý náš tím dosiahol tvrdou prácou. Chceme však ísť ešte ďalej.

Preto náš „zelený tím“ v rámci Európy neúnavne pracuje na zlepšovaní nášho procesu repasácie, aby bol čo najefektívnejší a najšetrnejší k životnému prostrediu.

dvaja ľudia držiaci krabice, tonerová kazeta v strede

Spolupracujte s nami

 

Recyklácia so spoločnosťou Brother je jednoduchý proces zdarma. Stačí nám poslať prázdne kazety s programom ich vrátenia a my sa postaráme o zvyšok. Aktuálne dokážeme zrepasovať približne 3 milióny kaziet ročne, ale chceme robiť viac.

Spoločne, s vašou podporou, môžeme naďalej vyrábať udržateľné produkty a minimalizovať náš dopad na životné prostredie.

 

Recyklujte spotrebný materiál Brother

veterné turbíny na zelenom kopci, modrá obloha a oblaky

o 65 % menej emisií do roku 2030

Veríme, že udržateľnosť je viac než len recyklácia a zodpovedné fungovanie; je to príležitosť podporiť komunity, ktorých sme súčasťou, a mať pozitívny vplyv na svet.

 

Životné prostredie a udržateľnosť

Slová Cool Earth napísané bielou farbou s dvoma červenými papagájmi a dažďovým pralesom v pozadí

Ako pomohli zákazníci spoločnosti Brother

Od roku 2009 prispievame prostredníctvom nášho recyklačného programu organizácii Cool Earth, čím podporujeme niektoré z najohrozenejších biotopov na celom svete. Tu sú niektoré z nedávnych projektov, ktoré ste nám pomohli podporiť.

 

Objavte naše iniciatívy s Cool Earth