1. Domov Brother
  2. O spoločnosti Brother
  3. Životné prostredie a udržateľnosť
  4. Recyklácia tonerov

Náš príbeh recyklácie:

Recyklujte tonery zadarmo

korytnačka plávajúca v mori obklopená rybami a koralmi

Udržateľnosť je dôležitá

Uvedomujeme si, že udržateľnosť je dôležitá. Preto bolo minimalizovanie nášho vplyvu na planétu vždy základnou súčasťou našej práce. 

Od vývoja trvácnych, efektívnych a odolných produktov až po etické opätovné použitie alebo recykláciu 100 % našich tonerových kaziet - s nulovým odpadom na skládkach. Spolu s partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi po našom boku sa naďalej snažíme o udržateľnejšiu a uhlíkovo neutrálnejšiu budúcnosť.

Naša história recyklácie:

Náš recyklačný proces:

Slučka na fialovom pozadí s nápisom 20% recyklované, nulový odpad, 80% opätovne použité a 100% výkon s tonerovou kazetou Brother

Uzavretý cyklus

Spoločnosť Brother už niekoľko rokov prevádzkuje obehové hospodárstvo pre zber tonerov. Náš proces recyklácie v uzavretom cykle znamená, že zbierame všetky odpadové tonerové kazety a opätovne ich používame alebo recyklujeme na výrobu nových kaziet, pričom nič neskončí na skládke.

Naše kazety prechádzajú celým obehovým procesom. Keďže plast, ktorý používame, neobsahuje perzistentné organické znečisťujúce látky, môžeme ho používať opakovane. 

Tento prístup nám umožňuje opätovne vyrobiť alebo recyklovať 100 % všetkých vrátených tonerových kaziet.

rôzne ikony, ikona recyklácie v strede na modrom podklade

Náš proces opätovnej výroby

Všetky tonery nám zákazník vráti úplne bezplatne. Po vrátení sa všetky kazety opätovne použijú alebo recyklujú podľa nasledujúceho postupu:

1. Vrátenie tonerovej kazety: Všetky vrátené tonery prijímame v jednom z našich európskych recyklačných zariadení.

2. Repasovanie alebo recyklácia: Ak je možné kazetu znova použiť, postupujeme podľa krokov 3 – 5. Ak nie, recykluje sa na výrobu iných výrobkov.

3. Vyčistenie a výmena: Kazeta sa vyčistí a všetky opotrebované časti sa vymenia. Pridá sa nový toner.

4. Kontrola kvality: Kazeta sa kontroluje, aby sa zabezpečilo, že spĺňa náš štandard "ako nová".

5. Zabalenie a príprava: Kazety sú pripravené na predaj v celej Európe.

Solárne panely na strechách tovární s dvoma veternými turbínami v pozadí a slnečnou oblohou

Zelená energia, zdravšia planéta

Máme vlastné špecializované recyklačné továrne Brother v Spojenom kráľovstve a na Slovensku, takže môžeme prevziať úplnú kontrolu nad procesom repasovania a recyklácie tonerových kaziet. Pri každom repasovaní tonerovej kazety v niektorej z našich tovární sa ušetrí 36 % CO2 v porovnaní s výrobou novej kazety.

Obe továrne dostali štatút uhlíkovo neutrálnych a fungujú na 100 % ekologickej elektrickej energie. Na oboch pracoviskách zamestnávame približne 300 "ekologických zamestnancov", ktorých hlavným cieľom je neustále zlepšovať náš prístup k recyklácii a dosiahnuť, aby bol čo najefektívnejší z hľadiska spotreby energie a šetrný k životnému prostrediu.

dvaja ľudia držiaci krabice, tonerová kazeta v strede

Recyklujme spolu

 

Recyklácia s Brother je jednoduchá a úplne bezplatná. Každá vrátená tonerová kazeta sa opätovne použije alebo recykluje do nového výrobku, pričom máte istotu, že nič nepôjde na skládku. 

S vašou trvalou podporou môžeme spoločne pokračovať vo výrobe udržateľných výrobkov a zároveň chrániť a minimalizovať vplyv na našu planétu.

 

Recyklujte spotrebný materiál Brother

veterné turbíny na zelenom kopci, modrá obloha a oblaky

o 65 % menej emisií do roku 2030

Veríme, že udržateľnosť je viac než len recyklácia a zodpovedné fungovanie; je to príležitosť podporiť komunity, ktorých sme súčasťou, a mať pozitívny vplyv na svet.

 

Životné prostredie a udržateľnosť

Slová Cool Earth napísané bielou farbou s dvoma červenými papagájmi a dažďovým pralesom v pozadí

Ako pomohli zákazníci spoločnosti Brother

Od roku 2009 prispievame prostredníctvom nášho recyklačného programu organizácii Cool Earth, čím podporujeme niektoré z najohrozenejších biotopov na celom svete. Tu sú niektoré z nedávnych projektov, ktoré ste nám pomohli podporiť.

 

Objavte naše iniciatívy s Cool Earth