1. Domov Brother
  2. O spoločnosti Brother
  3. Životné prostredie a udržateľnosť
  4. Cool Earth
  5. Iniciatívy s Cool Earth
muž v reflexnej veste, zeleň

Musíme podniknúť kroky na ochranu našej planéty, kým ešte môžeme

Bezpečnosť našej planéty je každý deň ohrozená zmenou klímy a v spoločnosti Brother veríme, že ochrana našich posledných dažďových pralesov je nevyhnutná na zastavenie a zvrátenie niektorých spôsobených škôd. Preto spolupracujeme so spoločnosťou Cool Earth a sme hrdí na to, že sme ich najdlhšie pôsobiacim obchodným partnerom. 

Dažďové pralesy sú prirodzeným pohlcovačom uhlíka - absorbujú oxid uhličitý, čím pomáhajú zabrániť zvyšovaniu teploty na Zemi, preto je ich ochrana veľmi dôležitá, rovnako ako podpora ľudí, ktorí v nich žijú. Musíme zabezpečiť, aby komunity, ktoré žijú v týchto životne dôležitých ekosystémoch, mali vedomosti, podporu a vybavenie potrebné na ochranu, prosperitu a konečnú záchranu dažďových pralesov, ktoré nám ešte zostali.

Je nevyhnutné, aby sme podporili tieto opatrenia v oblasti klímy. Od začiatku nášho partnerstva so spoločnosťou Cool Earth pomohla spoločnosť Brother ochrániť viac ako 70 000 hektárov dažďových pralesov: približne 27 miliónov stromov s kapacitou uložiť viac ako 37 miliónov ton uhlíka. Tým sa chráni bohatstvo biodiverzity a zachováva sa neporušenosť zásobární uhlíka na celom svete.

Ak majú naše dažďové pralesy zohrávať významnú úlohu pri pohlcovaní CO2 a udržiavaní zdravia našej planéty, musia mať možnosť prosperovať.

Podporte Cool Earth a ich iniciatívy recykláciou použitého spotrebného materiálu

Nedávne iniciatívy Cool Earth, ktoré podporili zákazníci spoločnosti Brother 

dôsledky požiaru v Peru

Prevencia požiarov v Amazónii

Prostredníctvom nového partnerstva s organizáciou Central Asháninka del Río Ene (CARE) poskytuje Cool Earth podporu pri lobovaní u miestnych samospráv s cieľom zabezpečiť dôležité financovanie iniciatív v oblasti prevencie požiarov. Zahŕňa štyri kľúčové programy: prevenciu (právnu, fyzickú), prípravu a kontrolu, šírenie informácií a propagáciu a financovanie.

Dlhodobým cieľom je poskytnúť ľuďom potrebnú odbornú prípravu na identifikáciu a monitorovanie meniacich sa podmienok v lesoch s cieľom bojovať proti požiarom ešte pred ich vznikom.

Ľudia kmeňa Ašáninka majú dlhú históriu využívania kontrolovaného vypaľovania na boj s lesnými požiarmi. Prispôsobenie sa klimatickým zmenám prostredníctvom zmeny tradičných postupov obhospodarovania pôdy ľuďmi z kmeňa Ašaninka vytvorí nové spôsoby ochrany dažďového pralesa. Chráni to domovy, živobytie a zdravie našej planéty.

 

Pohľad z vtáčej perspektívy na okraje dediny Asháninka na okraji rieky Rio Ene v Peru.
Mariá zbiera kakaové struky, suroviny na výrobu čokolády v Papue-Novej Guinei.
Stanica na umývanie rúk, ktorú pomohli financovať zákazníci spoločnosti Brother a ktorá teraz aktívne pomáha znižovať počet ochorení v Papue-Novej Guinei

Ako čisté ruky chránia dažďový prales na Novej Guinei

Možno si nemyslíte, že pravidelné umývanie rúk pomáha bojovať proti odlesňovaniu, ale je to naozaj tak.

Spoločnosť Brother podporuje Cool Earth v Papue Novej Guinei, aby zabezpečila 24 staníc na umývanie rúk pre komunity v dažďových pralesoch. Ale ako sa tým šetria stromy? Umývanie rúk je prvým krokom v dominovom efekte pozitívnych opatrení, ktoré zabezpečia, že les a jeho komunity zostanú zdravé. Podporuje kultúru zdravia a hygieny. 

Čisté ruky znamenajú menej chorôb. Menej chorôb zabezpečí, že v dažďovom pralese bude žiť viac odolných ľudí, ktorí ho budú chrániť. Viac zdravých ľudí znamená menej návštev drahých zdravotníckych zariadení. Menej výdavkov na lekárske ošetrenie znamená väčšiu finančnú istotu. Väčšia finančná istota znamená menší ekonomický tlak na výrub a predaj dreva z dažďových pralesov.

Stanice na umývanie rúk, ktoré vybudovali miestni obyvatelia v školách, na trhoch a v zdravotných strediskách, výrazne zlepšili život viac ako 2500 ľudí. Okrem toho sa uskutočnilo aj ďalšie školenie 33 dobrovoľníkov z ôsmich dedín v oblasti hygieny.

Zistite, čo ešte môžete urobiť, aby ste pomohli a podporili Cool Earth ešte dnes