Ekologická stratégia spoločnosti Brother

Aktivity na dosiahnutie udržateľnej spoločnosti pod sloganom "Brother Earth"

V súlade s globálnou chartou spoločnosti Brother Group, ktorá bola založená v roku 1999, skupina Brother sľubuje, že pomôže spoločnosti dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj aktívnym a neustálym posudzovaním vplyvu všetkých aspektov jej činnosti na životné prostredie s cieľom dosiahnuť rast skupiny. Spoločnosť Brother tiež predstavila environmentálnu politiku spoločnosti Brother, aby sa stala korporátnou skupinou, ktorá dodáva ekologicky šetrné výrobky, v ktorých sa životné prostredie posudzuje počas celého životného cyklu produktu, a povzbudzovať každého zamestnanca na celom svete, aby sa zapojil do šetrenia globálneho životného prostredia.

S cieľom zvýšiť úsilie v rámci globálnej charty a environmentálnej politiky vytvorila skupina Brother logo  "Brother Earth" a slogan, ktorý symbolizuje environmentálne aktivity skupiny ktorý znie  "Pracujtes s nami za lepšie prostredie". Okrem toho, akčný plán na ochranu životného prostredia 2018 (2016-2018), ktorý je novým environmentálnym akčným plánom v polovici obdobia, je ôsmym, ktorý sa uskutoční po prvom environmentálnom akčnom pláne (Dobrovoľný plán), ktorý bol vypracovaný v roku 1993. Je zameraný na budovanie základov predchádzajúcej environmentálnej práce a na stanovenie ambicióznych cieľov.

Každý zamestnanec našej spoločnosti si pod heslom Brother Earth, zlepšuje ekologické povedomie a snaží sa pomôcť budovať udržateľnú spoločnosť.

Enviromentálna politika spoločnosti Brother a jej aplikácia

Environmentálna politika Brother Group je založená na globálnej charte spoločnosti Brother Group a sumarizuje špecifické koncepcie environmentálnych aktivít. Vzhľadom na to, že predstavuje jednu jednotnú environmentálnu politiku pre celú skupinu, spoločnosť Brother celosvetovo rozvíja aktivity na ochranu životného prostredia a zameriava sa na dodávanie novej hodnoty nielen prostredníctvom výkonu a kvality výrobkov, ale aj z hľadiska životného prostredia.

Základná filozofia

Skupina Brother bude pozitívne a neustále konať s cieľom znížiť vplyv všetkých aspektov našich obchodných operácií na životné prostredie tak, aby spoločnosť dosiahla trvalo udržateľný rozvoj.

Základná ekologická politika

Obhajoba životného prostredia je základným kameňom všetkých operácií. Bezpečnosť a vplyv na životné prostredie sú hlavnými faktormi v každom štádiu životného cyklu výrobku od návrhu, vývoja, výroby, používania zákazníkmi a likvidácie až po opätovné použitie a recykláciu.