A black Brother MFC printer with a double-sided colour printed output and a hand seen picking the paper up

Ako tlačiť obojstranne | Brother

Obojstranná tlač, známa tiež ako duplexná tlač, je tlač dokumentov na obe strany jedného listu papiera.

Existuje množstvo požiadaviek na obojstrannú tlač, či už zostavujete reporty v kancelárii, alebo pripravujete ručne vyrábané darčekové pohľadnice doma.

Obojstrannú tlač si viete zabezpečiť v ktorejkoľvek tlačiarni ručne, jednoduchým prevrátením hárku papiera medzi samotnými výtlačkami. Aby to však bolo oveľa jednoduchšie, väčšina moderných tlačiarní a počítačových softvérov už umožňuje automatickú obojstrannú tlač, ktorá od vás vyžaduje iba kliknúť na tlačidlo.

Ako teda vytlačiť dve strany na jeden hárok? Na to máme jednoduchú odpoveď. Kúpiť si tlačiareňso správnymi funkciami. 

Pri výbere novej tlačiarne zvážte model, ktorý ponúka aj duplexnú tlač.

Ako tlačiť obojstranne na tlačiarni Brother?

Proces tlače na oboch stranách papiera sa mierne líši v závislosti od softvéru a tlačiarne, ktorú používate. Tlačiareň vám ju môže umožniť automaticky, prostredníctvom počítača alebo samotného zariadenia. Ak túto možnosť neponúka, je potrebné opätovne manuálne podať papier do tlačiarne.

Automatická obojstranná tlač

Duplexná tlač na Mac zariadení:

 • Ak máte otvorený dokument, ktorý chcete vytlačiť, prejdite na položku „Súbor“ a následne na „Tlačiť“, alebo na klávesnici stlačte „Command + P“.
 • V ponuke tlače kliknite na pole „Predvoľby“ a v rozbaľovacej ponuke zvoľte „Rozloženie“.
 • Ak chcete tlačiť duplexne, musí byť v tejto ponuke políčko s označením „Obojstranná tlač“ začiarknuté.
 • Po zvolení tejto možnosti si ju počítač zapamätá a aplikuje ju aj pri ďalšej tlačovej úlohe. Preto, ak sa chcete vrátiť k jednostrannej tlači, je potrebné túto možnosť zrušiť.

Duplexná tlač na zariadení so systémom Windows:

 • Na tlačiarni si automatickú duplexnú tlač môžete nastaviť cez pole „Ovládací panel“, ktoré nájdete v ponuke Windowsu „Štart“.
 • Na ovládacom paneli zvoľte pod záložkou „Hardvér a zvuk“ možnosť „Zobraziť zariadenia a tlačiarne“.
 • V nasledujúcej ponuke vyhľadajte požadovanú tlačiareň, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte položku „Vlastnosti tlačiarne“.
 • V tejto ponuke prejdite na kartu „Nastavenia zariadenia“ a začiarknite políčko „Automatická duplexná jednotka“ a následne kliknite na tlačidlo „Použiť“.

Duplexná tlač pomocou softvéru:

Automatickú obojstrannú tlač môžete nastaviť na tlačiarni nielen cez nastavenia počítača, ale aj manuálne pomocou rôznych softvérových balíkov. V prípade kompatibility tlačiarne je v programoch balíka Microsoft Office v ponuke k dispozícii políčko na začiarknutie pre obojstrannú tlač. Skôr než odošlete dokument na tlač z konkrétneho softvéru, nezabudnite vyhľadať túto možnosť tlače, aby ste sa tak vyhli prehľadávaniu v nastaveniach samotnej tlačiarne.

Manuálna obojstranná tlač

Ak používate tlačiareň alebo počítač bez možnosti automatickej obojstrannej tlače, môžete tak urobiť manuálne. Nie je to zložité, avšak vyžaduje to opätovné manuálne podanie papiera do zariadenia.

 • Pristúpte k tlačiarni a otvorte zásobník papiera. Označte ceruzkou roh vrchnej strany hárku, otočenej smerom ku vám.
 • V zariadeniach so systémom Windows a Mac prejdite do ponuky „Súbor“ a „Tlačiť“, čím sa otvorí ponuka možností tlače.
 • Po skontrolovaní pripojenia tlačiarne prejdite do poľa „Tlačiť strany“ a zadajte počet všetkých nepárnych strán v dokumente, pričom ich oddeľte čiarkami (napr. dokument s desiatimi stranami bude očíslovaný 1, 3, 5, 7 a 9).
 • Zvoľte položku „Tlačiť“ a po ukončení úlohy hárky zozbierajte, pričom zachovajte ich poradie.
 • Nájdite hárok s rohom označeným ceruzkou. Podľa neho budete vedieť, ktorou stranou je potrebné vložiť papier opätovne do tlačiarne. Nezáleží, na ktorú stranu bolo tlačené, papier je potrebné vložiť s označenou stranou nadol, počnúc stranou 1 na vrchu a ďalšími stranami uloženými po poradí smerom nadol.
 • Vráťte sa k počítaču, prejdite znovu na tlač, a tentoraz zadajte do poľa „Tlačiť strany“ čísla všetkých párnych strán (napr. 2, 4, 6, 8, 10).
 • Zvoľte položku „Tlačiť“ a po ukončení úlohy hárky zozbierajte.

Výhody obojstrannej tlače

Obojstranná tlač môže byť skutočne užitočná, či už urýchlením procesu tlače alebo znížením množstva používaného papiera a tým jeho plytvania.

 • Znižuje náklady. Duplexná tlač môže vám alebo vášmu podnikaniu zredukovať spotrebu papiera až o polovicu v porovnaní s jednostrannou tlačou. Nakoľko duplexná tlač urýchľuje proces tlače vytlačením dvoch strán na jeden hárok, pocítite tiež zníženie energetických nákladov tlačiarne, čo môže byť výhodné predovšetkým pri častom používaní vo vyťažených kanceláriách.
 • Šetrí čas. Vďaka automatickej obojstrannej tlači dokumentov strávite menej času čakaním na dokončenie ich tlače, keďže vaša tlačiareň musí spracovať menej papiera a môže vytlačiť obe strany súčasne.
 • Pomáha životnému prostrediu. Znížením spotreby papiera a energie tiež zredukujete váš vplyv na životné prostredie. Ak chcete pre životné prostredie urobiť ešte viac, zapojte sa aj do recyklácie atramentových a tonerových kaziet Brother. Taktiež môžete recyklovať akýkoľvek papier, ktorý už nepotrebujete.

Tlač obojstranných dokumentov je jednoduchý proces, ktorý je vo väčšine tlačiarní Brother predvolenou funkciou.

Spoločnosť Brother mácelý rad cenovo dostupných tlačiarnís automatickou obojstrannou tlačou v štandardnej výbave. Naše duplexné tlačiarne sú vybavené rôznymi funkciami, vďaka čomu sú efektívne a ľahko použiteľné, s výberom tlačových riešení 3 v 1 a 4 v 1, ktoré sú prispôsobené všetkým požiadavkám domácej alebo obchodnej kancelárie.

Viac o Príručky postupov

Mohlo by sa Vám tiež páčiť

Späť na začiatok