1. Domov
  2. Firemné Riešenia
  3. Riešenia správy tlače
  4. Upozornenia emailom

Upozornenia emailom

Dozviete sa o problémoch s tlačiarňou akonáhle
k nim dôjde prostredníctvom emailového upozornenia z Vášho zariadenia Brother.

Emailové upozornenia znamenajú, že Vám tlačiareň zašle email akonáhle vznikne problém

Na zvolenú adresu Vám môžu byť zaslané varovné správy, od nedostatku papiera v zásobníku do končiacej životnosti toneru alebo atramentu. To znamená, že Vy, Váš IT personál alebo údržbár môže zajistiť hladkú prevádzku tlačiarní aj v tých najodľahlejších oblastiach.

Vlastnosti a výhody

  • Diaľkové sledovanie všetkých Vašich zariadení v kancelárii alebo v domácnosti
  • Odoslanie varování priamo na zvolenú emailovú adresu
  • Obmedzenie výpadku tlačiarní pomocou okamžitých varovaní
  • Zadávanie presných podmienok požadovaných pre spustenie varovaní

Mohlo by Vás tiež zaujímať...

BR Admin

Sledovanie všetkých tlačiarní z jednej jednoduchej aplikácie

Intergrovaný webový server

Sledovanie zariadení z ľubovoľného webového servera

Secure Function Lock

Spravovanie kto čo môže vykonávať riadením prístupu k funkciám Vášho zariadenia Brother