Emailové upozornenia znamenajú, že Vám tlačiareň zašle email akonáhle vznikne problém

Na zvolenú adresu Vám môžu byť zaslané varovné správy, od nedostatku papiera v zásobníku do končiacej životnosti toneru alebo atramentu. To znamená, že Vy, Váš IT personál alebo údržbár môžete zajistiť hladkú prevádzku tlačiarní aj v tých najodľahlejších oblastiach.

Vlastnosti a výhody

  • Diaľkové sledovanie všetkých Vašich zariadení v kancelárii alebo v domácnosti
  • Odoslanie varovaní priamo na zvolenú emailovú adresu
  • Obmedzenie výpadku tlačiarní pomocou okamžitých varovaní
  • Zadávanie presných podmienok požadovaných pre spustenie varovaní

Mohlo by Vás tiež zaujímať...