Správa tlačových služieb (MPS) je program prenájmu tlačiarní, ktoré ponúkajú poskytovatelia tlače na správu vašich tlačových zariadení vrátane tlačiarní, skenerov, faxov a kopírok. Umožňujú organizáciám znížiť náklady, zlepšiť ich efektívnosť, produktivitu a bezpečnosť informácií, zvyčajne monitorovaním používania, výmenou spotrebného materiálu a splnením tlačových potrieb organizácie.

Prostredníctvom ľahko použiteľného webového portálu vám môžeme pomôcť spravovať všetky vaše tlačové potreby, zabezpečiť viditeľnosť a kontrolu, zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a dosiahnuť úplný pokoj na duši počas celého dohodnutého obdobia. Platíte len za to, čo vytlačíte, a nie sú stanovené žiadne minimálne limity tlače. 

7 výhod MPS.

Brother MPS ponúka 3, 4 alebo 5-ročné obdobia prenájmu tlačiarne.
Fixné náklady predstavujú sumu za prenájom hardvéru a služby počas obdobia prenájmu. Fixné náklady sa platia každý mesiac počas doby lízingu.
Variabilné náklady predstavujú množstvo strán, ktoré tlačíte. Platíte len vytlačené stránky vo variabilných nákladoch. Variabilné náklady predstavujú polročnú platbu.
Sadzba za kliknutie je cena, ktorá sa platí za každú vytlačenú stranu - stanovená je cena pre čiernobiele výtlačky a taktiež pre farebné výtlačky. 
Jednou z kľúčových výhod používania služby MPS spoločnosti Brother je, že platíte len za to, čo tlačíte, neexistujú žiadne „minimálne“ objemy.

Sieťové farebné a monochromatické laserové, LED tlačiarne a multifunkčné zariadenia Brother.

Pozrite si sortiment našich podnikových tlačiarní.

Existujú základné požiadavky na počítač a sieť, s ktorými vám naši schválení dodávatelia MPS môžu poradiť.
Áno. Základné služby Brother MPS, ktorými sú monitorovanie zariadení, služba opravy porúch, fakturácia na základe spotreby a dopĺňanie spotrebného materiálu, sú poskytované v úplnom súlade s nariadením GDPR.
Nie. Základné služby Brother MPS, ktorými sú monitorovanie zariadení, služba opravy porúch, fakturácia na základe spotreby a dopĺňanie spotrebného materiálu, nebudú spracovávať žiadne vytlačené údaje.
Spoločnosť Brother zhromaždí kontaktné údaje a adresy zákazníkov, služby zariadenia, umiestnenie zariadenia a informácie o používaní zariadenia, fakturačné údaje a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na obchodný účel plnenia alebo zlepšenia zmluvy o MPS spoločnosti Brother.
Farebná stránka je stránka, ktorá si na tlač vyžaduje farebný atrament alebo toner.  Čiernobiela stránka je stránka, ktorá si na tlač vyžaduje LEN čierny atrament alebo toner.