1. Domov Brother
 2. Tlačiarne štítkov a bločkov
 3. Facilities management label printers

Šesť hlavných dôvodov, prečo tlačiť vlastné štítky

Vyvarovanie sa chybám pri používaní zariadenia

Dajte jasné pokyny používateľom, ako používať ovládacie prvky klimatizácie, projektorov v zasadacích miestnostiach alebo audio / video zariadení, ovládacích panelov, strojov a ďalších položiek.

Vnútorné smernice a predpisy

Vytvorte a použite vlastné štítky tak, aby poskytli pokyny na to, ako sa držať interných predpisov firmy.

Normy zdravia a bezpečnosti

V oblastiach s rizikom sú potrebné varovné a bezpečnostné značky, ako napríklad informovanie o horúcej vode, nebezpečenstve šmyknutia, správnom používaní nebezpečných strojov a iných rizík. Vytváranie ľahko čitateľných vlastných štítkov pomocou laminovaných pások Brother TZe zabezpečuje, že riziká sú minimalizované, a že pracovníci i návštevníci sú oboznámení s rizikami zdravia a bezpečnosti.

Testovanie zariadení, akreditácia a dokumentácia

 Označením zariadenia s popismi aktív, ktoré sa vyrábajú interne a na požiadanie podľa potreby, sa môžu minimalizovať chyby pri testovaní nesprávnych zariadení. Testovanie PAT (testovanie prenosných spotrebičov) možno zjednodušiť tlačou a použitím štítkov na testovanie PAT, vytvorených na tlačiarni štítkov Brother P-touch.

Značenie v súlade s podmienkami poistenia

 Množstvo poistných zmlúv obsahuje prísne pravidlá a podmienky, ktoré dávajú jasné inštrukcie, ako označovať priestory a vybavenie tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. Správne značenie vytvoríte s tlačiarňami štítkov Brother P-touch.

Bezpečná evakuácia

Zabezpečte efektívne evakuáciu budov a dodržiavanie správnych politík pomocou jasného označenia evakuačných ciest, východov a zariadení. Aktualizujte značky evakuačných pokynov pomocou trvalého, ľahko čitateľného štítku, ktorý označuje miesta stretnutia, telefónne čísla a iné.

Pozrite si odporúčané tlačiarne štítkov a zistie viac o odolných páskach

Prečo je značenie potrebné?

Označené šanóny

Kancelária

Mať poruke všetky potrebné informácie je nevyhnutné. Prehľadne a čitateľne označené položky v kancelárii zaručia, že rýchlo a jednoducho nájdete potrebné podklady, položky. Niekoľko príkladov nájdete nižšie:

 • Zakladače, súbory, priečinky
 • ITvybavenie
 • Písacie potreby
 • Úložné boxy

Výstražné štítky nalepené na zariadení

Zdravie, bezpečnosť, ekológia

Správne označenie vlastnými štítkami ponúka ideálne popisky na potrebné vybavenie a položky, s uvedeným obsahu či výstražných značiek. Použitie výrazných signálnych pások zaručí, že nebezpečné príslušenstvo je jasne viditeľné. Niekoľko príkladov nižšie:

 • Informačné značky
 • Vedenie a kanalizácia
 • HVAC systémy
 • Generátory a stroje

Vysielačky označené štítkov TZe

Bezpečnosť

Bezpečné prostredie pre zamestnancov a zabezpečenie majetku je vždy základom úspešného podnikania. Naše odolné štítky sú ideálne pre označenie:

 • CCTV a monitorovacieho zariadenia
 • Majetku
 • Kabeláže a elektrického vybavenia
 • Prístupového značenia

 

Výstražný štítok na hasiacom prístroji

Požiarna bezpečnosť

Prísne normy v rámci požiarnej bezpečnosti sú jednoducho dostupné s tlačiarňami P-touch. Množstvo integrovaných šablón ponúka jednoduché značenie v súlade s normami pre:

 • Požiarne vybavenie
 • Systémy rozprašovačov
 • Bezpečnostné značky
 • Alarmové vybavenie

Brother tlačiarne štítkov a špeciálne pásky

Navrhnuté pre spoločnú prácu

So širokou škálou pások, množstvom symbolov, tlačou čiarových kódov a prepojením s databázou v Microsoft Office, model PT-P900W je ideálnym riešením pre tlač vlastných štítkov, obsahujúcich značky, bezpečnostné informácie, inštrukcie a množstvo iného. Vďaka veľkej ponuke šírok pások a rôznych farebných variácií a materiálov, potrebné značenie bude vždy na mieru.

Zobraziť tlačiarne a pásky