1. Domov Brother
  2. Čo je GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (známejšie ako GDPR) prináša nové práva pre jednotlivcov a nový súbor prísnych povinností pre spoločnosti, ako napríklad Brother, ktoré uchovávajú a spracúvajú vaše osobné údaje.

Pre spoločnosť Brother bolo získavanie a udržanie dôvery našich zákazníkov a obchodných partnerov vždy najvyššou prioritou. Vítame pozitívne zmeny, ktoré zavedie GDPR.

Nové európske zákony poskytujú jednotlivcom väčšiu kontrolu nad tým, ako je nakladané s ich osobnými údajmi.

Spoločnosť Brother zhromažďuje osobné údaje za účelom registrácie produktov, online účtov, a iným.

Tieto údaje používame, aby sme vám mohli naďalej poskytovať kvalitné zákaznícke služby, ako napríklad  prispôsobenie informácií, ktoré vám posielame, aby boli relevantné a užitočné pre vaše špecifické potreby.

Tieto údaje spracuvávame spravodlivo, primerane a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

Podľa nových usmernení musí byť súhlas na zhromažďovanie a používanie týchto osobných údajov špecifický, informovaný, jednoznačný a slobodný. Ak zákazníci neposkytli svoj súhlas, nemôžeme ich údaje používať na marketingové účely.

Porušenie týchto pravidiel má pre spoločnosť Brother vážne právne následky.

Osobné informácie sú definované ako akékoľvek informácie, ktoré môžu identifikovať osobu, priamo či nepriamo, najmä na základe všeobecne  použiteľného  identifikátora.

Všeobecný identifikátor môže byť napr. meno, adresa, identifikačné číslo, inline identifikátor (IP adresa), ale tiež rôzne charakteristík alebo  znakov,  ktoré  tvoria  jej  fyzickú,  fyziologickú,  psychickú,  mentálnu,ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Jednotlivci majú práva na svoje osobné údaje, ako napríklad právo na vymazanie, obmedzenie spracovania a právo požiadať o kópiu akýchkoľvek údajov.
Business woman in an office

Hľadáte viac informácií?

Buďte si istí, že vaše súkromie a používanie akýchkoľvek vašich dát berieme mimoriadne vážne. Podrobnejšie informácie nájdete v našich úplných pravidlách ochrany osobných údajov.

 

Pre viac informácií