1. Domov Brother
  2. Firemné Riešenia
  3. Riešenia pre bezpečnosť
Naša bezpečnostná tlač umožňuje odosielať špecifické úlohy do tlačiarne, ale oneskoruje ich uvoľnenie na tlač až do zadania bezpečnostného PIN kódu. Stačí iba v ovládači pri odoslání úlohy zadať PIN, uvolniť tlač z radu na ovládacom paneli až budete pri tlačiarni a nikto na Vaše dokumenty nebude vidieť. Prípadne náš PrintSmart Secure Pro software bude tlačiť iba pri použití PIN kódu alebo NFC ID karty pre uvoľnenie úlohy z pamäte tlačiarne.
Hlavne po odoslaní úlohy na tlač do radu vo Vašej tlačiarni môže táto úloha čakať na vybavenie, až kým sa tlačiareň nevypne, čo je riziko pre dôverné dokumenty. Časovým výmazom je možné tlačiarni zadať, aby odstránila Vaše zabezpečené dáta o tlači po uplynutí nastaveného časového intervalu, od hodín až po dni.
Existuje niekoľko možností. Jeden spôsob ako rozhodnete, kto môže tlačiť, faxovať, skenovať a kopírovať a kto nie, je využitie Secure Function Lock. Prístup užívateľov
k funkciám je tak podmienený právami ich PIN kódu alebo NFC karty. U niektorých zariadení Brother môžete tiež na správu použiť Active Directory alebo LDAP. Ďalšou možnosťou je použitie softwaru Brother PrintSmart Secure Pro na povolenie tlače a skenovania.
Nie. Nahrávaním svojch dokumentov na FTP ich nielen ponecháte ako prístupné pre narušenie, ale Vaša vnútorná sieť by tiež mohla byť ohrozená. Ak sa obávate, môžete dokumenty zakódovať tesne pred nahratím a odoslaním na SFTP (Secure File Transfer Protocol).
solutions-by-business-size

Brother na Vašej strane

Ponúkame celý rad riešení pre bezpečnosť a náklady, ktorá môžu byť upravené podľa potrieb Vašej spoločnosti. Spoločnosť Brother ponúka:

  • Široký výber riešení
  • Spoľahlivú technológiu
  • Flexibilné projekty