1. Domov Brother
  2. Firemné Riešenia
  3. Prenosné tlačiarne štítkov pre zdravotníctvo

Výhody pre zdravotnícky personál.

Prenosné tlačové riešenie Brother umožňuje zvýšiť produktivitu zdravotníckych pracovníkov, vďaka jednoduchej integrácii s existujúcimi systémami zdravotnej starostlivosti a širokou škálou hostiteľských zariadení.

Dobre zavedený postup identifikácie pacienta zabezpečí bezpečný postup pri liečbe pacientov a podávaní liekov.

Minimalizácia možných chýb vďaka tlači dobre čitateľných štítkov a zdravotných záznamov o pacientoch.
Vďaka kompaktným rozmerom tlačových riešení Brother, môžu ošetrovatelia získať väčší pracovný priestor.

Tlačiarne Brother dokážu pracovať so širokou škálou pások pre naplnenie rôznych požiadaviek zákazníkov.

Pozitíva pre bezpečnosť pacientov

Spoločnosť Brother rozumie požiadavkám v zdravotníctve, preto inovuje nové tlačové technológie aby pomohla zlepšiť kvalitu a efektivitu v zdravotníctve.

Je nevyhnutné, aby zdravotnícki pracovníci boli mobilní a čo je najdôležitejšie, vo svojej práci nerobili chyby. Náročná práca vyžaduje technológiu, ktorá zodpovedá štandardu.

Spoločnosť Brother navrhla rad tlačiarní pre mobilné a stolné tlačiarne a prenosné tlačiarne na dokumenty formátu A4, ktoré sú prispôsobené potrebám zdravotníckych pracovníkov, s radom príslušenstva na optimalizáciu operácií a ochranu pacientov pred klinickými chybami.

Healthcare brochure (PDF, 2.4MB)