Pridané do košíka
 1. Domov
 2. Tlačiarne Štítkov
 3. Facilities management label printers

Šesť hlavných dôvodov, prečo tlačiť vlastné štítky

Vyvarovanie sa chybám pri používaní zariadenia

Dajte jasné pokyny používateľom, ako používať ovládacie prvky klimatizácie, projektorov v zasadacích miestnostiach alebo audio / video zariadení, ovládacích panelov, strojov a ďalších položiek.

Vnútorné smernice a predpisy

Vytvorte a použite vlastné štítky tak, aby poskytli pokyny na to, ako sa držať interných predpisov firmy.

Normy zdravia a bezpečnosti

V oblastiach s rizikom sú potrebné varovné a bezpečnostné značky, ako napríklad informovanie o horúcej vode, nebezpečenstve šmyknutia, správnom používaní nebezpečných strojov a iných rizík. Vytváranie ľahko čitateľných vlastných štítkov pomocou laminovaných pások Brother TZe zabezpečuje, že riziká sú minimalizované, a že pracovníci i návštevníci sú oboznámení s rizikami zdravia a bezpečnosti.

Testovanie zariadení, akreditácia a dokumentácia

 Označením zariadenia s popismi aktív, ktoré sa vyrábajú interne a na požiadanie podľa potreby, sa môžu minimalizovať chyby pri testovaní nesprávnych zariadení. Testovanie PAT (testovanie prenosných spotrebičov) možno zjednodušiť tlačou a použitím štítkov na testovanie PAT, vytvorených na tlačiarni štítkov Brother P-touch.

Značenie v súlade s podmienkami poistenia

 Množstvo poistných zmlúv obsahuje prísne pravidlá a podmienky, ktoré dávajú jasné inštrukcie, ako označovať priestory a vybavenie tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. Správne značenie vytvoríte s tlačiarňami štítkov Brother P-touch.

Bezpečná evakuácia

Zabezpečte efektívne evakuáciu budov a dodržiavanie správnych politík pomocou jasného označenia evakuačných ciest, východov a zariadení. Aktualizujte značky evakuačných pokynov pomocou trvalého, ľahko čitateľného štítku, ktorý označuje miesta stretnutia, telefónne čísla a iné.

Pozrite si odporúčané tlačiarne štítkov a zistie viac o odolných páskach

Prečo je značenie potrebné?

Označené šanóny

Kancelária

Mať poruke všetky potrebné informácie je nevyhnutné. Prehľadne a čitateľne označené položky v kancelárii zaručia, že rýchlo a jednoducho nájdete potrebné podklady, položky. Niekoľko príkladov nájdete nižšie:

 • Zakladače, súbory, priečinky
 • ITvybavenie
 • Písacie potreby
 • Úložné boxy

Výstražné štítky nalepené na zariadení

Zdravie, bezpečnosť, ekológia

Správne označenie vlastnými štítkami ponúka ideálne popisky na potrebné vybavenie a položky, s uvedeným obsahu či výstražných značiek. Použitie výrazných signálnych pások zaručí, že nebezpečné príslušenstvo je jasne viditeľné. Niekoľko príkladov nižšie:

 • Informačné značky
 • Vedenie a kanalizácia
 • HVAC systémy
 • Generátory a stroje

Vysielačky označené štítkov TZe

Bezpečnosť

Bezpečné prostredie pre zamestnancov a zabezpečenie majetku je vždy základom úspešného podnikania. Naše odolné štítky sú ideálne pre označenie:

 • CCTV a monitorovacieho zariadenia
 • Majetku
 • Kabeláže a elektrického vybavenia
 • Prístupového značenia

 

Výstražný štítok na hasiacom prístroji

Požiarna bezpečnosť

Prísne normy v rámci požiarnej bezpečnosti sú jednoducho dostupné s tlačiarňami P-touch. Množstvo integrovaných šablón ponúka jednoduché značenie v súlade s normami pre:

 • Požiarne vybavenie
 • Systémy rozprašovačov
 • Bezpečnostné značky
 • Alarmové vybavenie

Brother tlačiarne štítkov a špeciálne pásky

Navrhnuté pre spoločnú prácu

So širokou škálou pások, množstvom symbolov, tlačou čiarových kódov a prepojením s databázou v Microsoft Office, model PT-P900W je ideálnym riešením pre tlač vlastných štítkov, obsahujúcich značky, bezpečnostné informácie, inštrukcie a množstvo iného. Vďaka veľkej ponuke šírok pások a rôznych farebných variácií a materiálov, potrebné značenie bude vždy na mieru.

Zobraziť tlačiarne a pásky