Pridané do košíka
Prezident spoločnosti Brother

Odkaz prezidenta spoločnosti Brother

Dosiahnutie udržateľnej spoločnosti


Celosvetový trend smeruje k udržateľnému rozvoju

V septembri 2015 bola na mimoriadnom samite Organizácie spojených národov prijatá Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. Agenda stanovuje ciele trvalo udržateľného rozvoja od roku 2016 do roku 2030 (definuje ideálnu situáciu vo svete) a definuje spôsoby ako ho dosiahnuť. Ciele rozvoja vyžadujú aj vyrovnať sa so zhoršujúcim sa životným prostredím, napr.  globálnym otepľovaním, znečistením životného prostredia a úbytkom biologickej rozmanitosti.


Aktívne a trvalé úsilie

The Brother Group Global Charter ("Global Charter") - Globálna charta - bola založená v roku 1999, aby poskytla základy pre všetky aktivity Brother Group na globálnom trhu. V rámci Globálnej Charty sa spoločnosť Brother zaväzuje pomáhať pri dosahovaní trvalo udržateľného rozvoja a znižovaní dopadov na životné prostredie aktívnym spôsobom, vo všetkých aspektoch svojej činnosti. V roku 2010 spoločnosť Brother vytvorila slogan "Brother Earth" pre zrýchlenie úsilia o dosiahnutie zachovania biodiverzity. Naším jednotným heslom je „Pracujeme s Vami na zlepšení životného prostredia.“

 

Výsledky ekologického akčného plánu 2015 2015 (2011-2015)

V rámci Brother Group Enviromentálneho akčného plánu 2015 (2011-2015) sme identifikovali dôležité problémy a stanovili sme si ambiciózne ciele. Získali sme ekologické značky v príslušných štátoch, oznámili sme ekologické informácie o nových produktoch a priebežne reagujeme na nové zákony prijaté v rôznych krajinách. Chránime ekosystémy dažďových pralesov a oceánov vo viac než 100 lokalitách na celom svete. Najmä v rámci zníženia emisií CO2 sme vo výrobných závodoch mimo Japonska dosiahli strednodobé ciele pre finančný rok 2020 (1.4 2020 - 31.3.2021). Takýto pokrok sme dosiahli vďaka našim partnerom.

 

Zaručenie dlhej a úspešnej budúcnosti

V marci 2016, spoločnosť Brother Group formulovala strednodobú obchodnú stratégiu "CS B2018"  založenú na Globálnej charte Brother Group ako plán pre dosiahnutie strednodobých a dlhodobých korporátnych vízií Global Vision 21. Budeme zvyšovať úsilie o dosiahnutie Brother Group environmentálneho akčného plánu 2018 (2016-2018) (environmentálne aktivity pre CS B2018). Naším cieľom je ďalej zvyšovať hodnotu značky Brother, ako značky, ktorej môžu zákazníci dôverovať a zamestnanci byť hrdí na to, že sú jej súčasťou.

Brother Industries, Ltd.
Riaditeľ a prezodent spoločnosti
Toshikazu Koike

Domorodé deti pred školou

Sociálna a etická politika

Spoločnosť Brother je hrdá na svoje férové a slušné pracovné postupy, založené na pevných základoch dôvery a integrity. Naša etická politika a interná Globálna charta riadi naše vzťahy so zúčastnenými stranami, zaisťuje globálnu konzistenciu našich rozhodnutí, jednaní a v správaní, a pomáha nám dosiahnuť našu politiku "At your side" vo všetkých smeroch našej práce.

Plné znenie

Rieka s loďkami

Environmentálna politika

Spoločnosť Brother sa sústavne snaží znížiť negatívne dopady na životné prostredie, a to v každej fáze životného cyklu výrobku. Od návrhu a výroby výrobku až po jeho opätovné použitie a recykláciu.


Plné znenie